Dr. Öğr. Üyesi Cihangir AÇIK. Fizyoloji Anabilim Dalı.

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir AÇIK. Fizyoloji Anabilim Dalı.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2.8.      Stratejik Amaçlar (2021-2025) Üniversite kalite politikası doğrultusunda 2025 yılına kadar Fakülte kalite politikasına yön verecek stratejik amaç ve hedefler (14 amaç, 33 hedef) aşağıda sunulmuştur: 2.8.

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı; ağız, yüz ve çenelerin ve bunlarla ilişkili anatomik bölgelerin sert doku(kemik) ve yumuşak dokularının hastalıkları, fonksiyonel ve estetik bozukluklarının tanı ve tedavilerini öğreten bir bilim dalıdır.

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Dişler en dışta mine, mine tabakasının altında dentin; mine ve dentinin altında yumuşak bir bağ dokusu olan ve dişin canlı kısmını oluşturan pulpa (damar sinir paketi) dokusundan meydana gelmektedir.

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Ortodonti; dişlerdeki kapanış bozukluklarının yanı sıra çene-yüz bölgesinin iskeletsel ve gelişimsel düzensizliklerinin teşhisi, bu anomalilerin önlenmesi ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır.

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

Çocuk diş hekimliği; bebeklik döneminden başlayarak, çocukluk ve adolesan dönemdeki (0-14 yaş) bireylere kapsamlıkoruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetli sunan bir bilim dalıdır.

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, beş yıllık Diş hekimliği eğitimine 1.

RESTOTATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Restoratif Diş Tedavisi dişlerde çürük, kırık, travma gibi nedenler sonucunda oluşan madde kaybının giderilmesi ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhis, tedavi ve takibini hedefleyen anabilim dalıdır.

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Tıp eğitiminin temel taşlarından biri olan Anatomi; temel tıp bilim dalları arasında en eski geçmişe sahip ve gelişmesini tamamlamış tek bilim dalıdır. Tarih Edwin Smith papirusundaki belgelere göre M.Ö. 1600 yıllarına rastlamaktadır.

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz, Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne hoş geldiniz.

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı; Tıp, Veterinerlik bölümlerinde olduğu gibi Fakültemizde de Temel Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde yer almaktadır.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Mikroorganizmalar insanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte ve bu canlıların bulunduğu çevrede yaygın olarak bulunurlar.

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Patoloji terimi eski yunancadan "pathos ve logos" kelimelerinden türetilmiştir. Hastalıklar Bilimi demektir.

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Genetik, disiplinler arası ve çok kapsamlı bir bilim dalıdır.

Akademik Takvim

https://dhfakulte.nny.edu.tr/files/files/2023-2024%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Akademik%20Takvimi.

Ders Planı

https://dhfakulte.nny.edu.tr/files/files/DERS%20PLANI%202023-2024%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20YILI%20G%C3%9CZ%20YARIYILI.

Ders Programı

https://dhfakulte.nny.edu.tr/files/files/--dhf-2024.

Müfredat

https://dhfakulte.nny.edu.tr/files/files/M%C3%9CFREDAT.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİMİZ

Derslik ve Çalışma Ortamları

Kütüphane ve Okuma Salonu

Yukari