Akademik Kadro


Restoratif Diş Tedavisi
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARATAŞ

Öğretim Üyesi

[okaratas@nny.edu.tr]

Özgeçmiş

Restoratif Diş Tedavisi
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ÇAKIR

Öğretim Üyesi

[ncakir@nny.edu.tr]

Özgeçmiş

Yukari