Akademik Kadro


Patoloji
Prof. Dr. Üyesi Turhan ÖKTEN

Öğretim Üyesi

[tokten@nny.edu.tr]

Özgeçmiş

Yukari