Akademik Kadro


Histoloji-Embriyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SAVRANLAR

Öğretim Üyesi

[ysavranlar@nny.edu.tr]

Özgeçmiş

Yukari